Zavřít

Smluvní podmínky pro zveřejňování inzerce

Podmínky využívání služeb webového portálu Notebookbazar.cz

Notebookbazar.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou – Ha Duy Huy, IČ: 07876823 se sídlem Bartáková 36, 14000 Praha, dále jen Provozovatel.

Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky notebooků a počítačů soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Notebooky a počítače lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné specifikaci, typu a velikosti. Veškeré služby webového portálu Notebookbazar.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma.

Výjimku tvoří doplňkové funkce. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základních služeb Notebookbazar.cz – například zvýraznění inzerátů, přednostní výpis inzerátů umístěných na webovém portálu Notebookbazar.cz.

Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky bez náhrady, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Notebookbazar.cz nebo dobrými mravy. Zejména pak editaci inzerátů, které jsou označeny jako prodáno a přesunout je do příslušné kategorie.

Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné kategorie s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba.

Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám webového portálu Notebookbazar.cz.

Na inzertním serveru Notebookbazar.cz je zakázána inzerce:

  • Která nikterak nesouvisí s tématem webového portálu Notebookbazar.cz
  • Která porušuje platné zákony České republiky.
  • U které není uvedena alespoň minimální cena.
  • Která neobsahuje obrázky.
  • Notebooky a počítače, jejichž uvedená cena je 1kč.

Upozornění! Předmětem zprostředkování inzerce na serveru Notebookbazar.cz je pouze zprostředkování kontaktu mezi inzerentem a zájemcem o koupi nebo prodeji notebooku nebo počítače.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za kvalitu nebo stav notebooku nebo počítače, ani za pravdivost informací uvedených v inzerátu. Je na Uživateli, aby si ověřil pravdivost informací a stav notebooku nebo počítače před jeho koupí nebo prodejem. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv transakce nebo jednání mezi Uživateli, které vzniknou na základě inzerce na serveru Notebookbazar.cz. Uživatel je zodpovědný za své jednání a za obsah svého inzerátu.

Provozovatel má právo kdykoliv a bez udání důvodu odstranit inzerát, který porušuje podmínky inzerce nebo zákony České republiky. Provozovatel také má právo kdykoliv a bez udání důvodu změnit nebo upravit tuto podmínky inzerce. Uživatel je povinen se seznamovat s aktuální verzí podmínek inzerce před každým vložením inzerátu na server Notebookbazar.cz.