Zásady ochrany osobních údajů

Notebookbazar.cz jsou internetové stránky provozovaný fyzickou osobou – Ha Duy Huy, IČ: 07876823 se sídlem Bartáková 36, 14000 Praha, dále jen Provozovatel.

Zpracování osobních údajů

  1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon v souladu s vykonáním výše uvedeného nařízení nahrazuje, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy na ochranu osobních údajů.
  2. Za účelem využívání služby Serveru Inzerentem a Zájemcem, zejména vkládání Inzerátů a prostředkování kontaktu mezi Inzerentem a Zájemcem, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Inzerenta a Zájemce, nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Inzerentem či Zájemcem při využívání Serveru (email, telefon, ip adresa, cookie, inzertní ID, popisné a fakturační údaje u plateb).
  3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, protože je nezbytné pro výkon smlouvy, na základě které Inzerent a Zájemce využívají služby Serveru a které smluvní stranou je Inzerent nebo Zájemce, jako subjekt osobních údajů.
  4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 2 a 3 Podmínek, pokud je takové zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu s právními požadavky na zpracování osobních údajů.
  5. Uživatel souhlasí v souladu s právem o některých službách informační společnosti, že Provozovatel může zpracovávat jeho osobní údaje pro účely marketingu a reklamy, a to včetně poskytování informací o novinkách a akcích spojených s provozováním serveru Notebookbazar.cz. Uživatel má právo kdykoli svůj souhlas odvolat.
  6. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje Uživatele pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny nebo po dobu stanovenou zákonem. Po tuto dobu budou osobní údaje Uživatele vymazány nebo anonymizovány.
  7. Provozovatel zajistí, aby osobní údaje Uživatele byly chráněny před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou, poškozením nebo jinou neoprávněnou úpravou. K tomuto účelu používá vhodná technická a organizační opatření.
  8. Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, které o něm Provozovatel zpracovává, a právo na jejich opravu nebo výmaz, pokud jsou neplatné nebo neúplné. Uživatel má také právo na omezení zpracování svých osobních údajů nebo právo na nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů v určitých případech.
  9. Uživatel má právo podat stížnost na zpracování svých osobních údajů orgánu dozoru, pokud se domnívá, že došlo k porušení práva na ochranu osobních údajů.

Kontakt: info@notebookbazar.cz

NotebookBazar.cz
Logo
Porovnejte položky
  • Total (0)
Porovnat
0
Shopping cart